VacioParaAjuste
VacioParaAjuste
EASYINF

Jak zostać policjantem - czyli spełnienie marzeń małego Jasia

szkoły policjiJak spyta się jakiegoś chłopczyka na przykład Jasia, kim chciałby być, kiedy dorośnie to zazwyczaj dostaniemy takie odpowiedzi: policjantem albo strażakiem. Młodzieniec nie zdaje sobie sprawy tymczasem, iż zdobycie zawodu policjanta nie jest tak łatwe. Z jakiej przyczyny udaje się to nielicznym? Jak zostać policjantem? Pierwszy krok nie jest nadzwyczaj ciężki. Wystarczy przedłożyć należyte papiery, które są weryfikowane i pojawić się przed komisją lekarską. Nie otrzymuje się za to żadnych punktów. Wobec tego, jeśli ktoś ma kategorię A z komisji wojskowej a również żadnych problemów ze zdrowiem a jednocześnie czuje się osobą mężną i śmiałą, to tę fazę przejdzie błyskawicznie. Problemy zaczynają się potem. W pierwszej kolejności punktowany sprawdzian wiedzy, a następnie test sprawności fizycznej a także ten, którego się niemało chętnych się boi - psychologiczny. Na zakończenie pozostaje jedynie rozmowa kwalifikacyjna. Testy przygotowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wykorzystując zgłoszone poprzez inne placówki szkoleniowe propozycje pytań . I na pewno nie są one banalne. Choć o ile ktoś sprawnie "zakuwa" i prędko wchłania nową wiedzę (razem z treścią ustaw), to jest naprawdę duża szansa, iż zda do szkoły policyjnej. Chętni do tego typu profesji, trochę niebezpiecznej nie ukrywając, muszą jednak pamiętać o spełnieniu paru wymagań. W pierwszej kolejności konieczne jest co najmniej wykształcenie średnie a także obywatelstwo polskie. Kolejną nader istotną rzeczą jest nieskazitelna opinia. Aspiranci nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo czy przestępstwo fiskalne. Muszą korzystać w pełni z praw publicznych i być naturalnie zdrowymi umysłowo a także fizycznie. Nie jest bez znaczenia również uregulowany stosunek do służby wojskowej (i napomknięta kategoria A). Gdy już dorosły, wtrącony wcześniej Jasio przejdzie wszelkie testy oraz przejdzie lustrację, to poza tym musi przejść szkolenie podstawowe policja, tego rodzaju szkolenia przeprowadzają naturalnie szkoły policji przykładowo Szkoła Policji w Pile. Program szkolenia przygotuje, tak teoretycznie, jak i praktycznie do przeprowadzania konkretnych zadań służbowych na poziomie zasadniczym. Na takiego typu szkolenie posyłani są policjanci, którym m.in.: udało się przejść te wszystkie etapy związane z przyjęciem do służby w policji i którzy potem złożyli ślubowanie policyjne a także odbyli w placówkach macierzystych policji warsztaty z zakresu właściwej ochrony informacji niejawnych. Plan szkolenia zawodowego zasadniczego kończy się także testem. Jak zatem widać etapów do zaliczenia jest dosyć sporo, ażeby stać się policjantem z gorliwością wykonującym swoją pracę.